Facebook Twitter Pinterest email tisk

Vysoký cukr v krvi - příznaky hyperglykemie

Příznaky hyperglykemie

Hyperglykemie je stav, který způsobuje nežádoucí cévní změny v organismu. Zvýšená glukóza v krvi způsobuje změny buď mikroangiopatické (dochází k poškození drobných cév s následkem postižení očí, nervů nebo ledvin) nebo makroangiopatické (poškozeny jsou větší cévy a postupně dochází k narušení krevního zásobení různých orgánů). Následkem poškození větších cév vznikají takzvané kardiovaskulární (srdečněcévní) choroby, jako je mozková mrtvice (neboli cévní mozková příhoda, nověji pak nazývaná jako ischemická choroba centrálního nervového systému), ischemická choroba srdeční (často se srdečním infarktem) a ischemická choroba dolních končetin.

U pacientů s diabetem 2. typu vzrůstá riziko kardiovaskulárních chorob dvoj- až čtyřnásobně oproti nediabetické populaci. Na vině jsou změny na větších cévách způsobené právě hyperglykemií. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) stoupá tedy úmrtnost i onemocnění ischemickou chorobou srdeční u mužů i žen s cukrovkou. Výše uvedené změny postihují muže i ženy s diabetem stejnou měrou, vznikají už v mladším věku, a to rychleji než u nediabetiků. Postihují nejen velké cévy, ale i menší cévy po celém těle. Hyperglykemie je jednoznačně nezávislým rizikovým faktorem úmrtnosti na srdečněcévní onemocnění.Hlavními příznaky hyperglykémie jsou:

Rychlá pomoc je nutná v případě, že po změření glykemie zjistíte hyperglykemii. Je nutné podat krátkodobý inzulin (dle instrukcí lékaře) a pak opět změřit glykemii. Pokud neklesá, obraťte se na odbornou pomoc lékaře.Účinná léčba hyperglykemie:

 1. musí být komplexní a rozumně vedená
 2. musí zachovávat individuální přístup k pacientovi (každý člověk je jedinečný)
 3. musí dosáhnout cílových hodnot glykemie (cukru v krvi) a udržet je trvale
 4. musí odstranit nebo alespoň snížit všechny ovlivnitelné rizikové faktory
 5. musí dosáhnout cílových hodnot glykemie nalačno, po jídle, takzvaného glykovaného hemoglobinu, a to při minimalizování nebo chybění hypoglykemií (příliš nízká hladina krevního cukru)
 6. musí dojít ke snížení nadváhy nebo obezity
 7. pacient musí dodržovat dietní opatření a pravidelnou vhodnou pohybovou aktivitu
 8. pacient musí přestat kouřit
 9. musí být dosaženo cílových hodnot krevního tlaku a hodnot všech krevních tuků – celkového cholesterolu, triglyceridů, HDL a LDL cholesterolu
 10. pacient musí pravidelně užívat doporučované léky
 11. musí být navozena aktivní plnohodnotná spolupráce pacienta a jeho odborného lékaře, která zahrnuje pravidelné kontroly (dosažení cílových hodnot glykemie a glykovaného hemoglobinu, krevního tlaku, tělesné hmotnosti, laboratorních ukazatelů, správné využití možnosti selfmonitoringu – sebesledování pacienta)

Zdroj: Vysoký cukr v krvi
Zveřejněno: 30.10.2018