Facebook Twitter Pinterest email tisk

Zvýšený cukr v krvi - příznaky

Příznaky

Nemoc se většinou vyvíjí pomalu. Častěji vzniká na podzim a na jaře při výskytu virových onemocnění. Projevuje se trvalou žízní a častým močením v důsledku vysokého obsahu glukózy v krvi, která na sebe váže vodu, a hubnutím. U dětí není výjimkou pomočování, zvláště pak v noci. Později se v moči a dechu objevuje aceton, pacient je podrážděný a unavený. Při lehčím průběhu mohou někdy na nemoc upozornit poruchy vidění vznikající ze změn v objemu oční čočky při zvýšené glykemii anebo svědění genitálií vznikající při plísňovém zánětu (plísním se dobře daří v prostředí s cukrem). Pokud jsou příznaky přehlédnuty a nemoc se dále rozvíjí, dostavuje se zvracení a bolesti břicha, červené zbarvení sliznic, které vzniká při vzestupu odpadních látek kyselé povahy – ketolátek (acetonu) v krvi. Tělo totiž začne využívat tuky jako zdroj náhradní energie. Stav, kdy je tělo okyselováno ketolátkami, se nazývá ketoacidóza. Hromadění kyselých odpadních látek spolu s odvodněním vede ke vzniku diabetického kómatu, provázeného hlubokým Kussmaulovým dýcháním.

U dospělých je nejčastější diabetes mellitus II. typu. Záchyt tohoto diabetu bývá často náhodný při odběrech krve. Příznaky mohou být nevýrazné, pomalu nastupující či atypické. U řady nemocných jsou již v době určení diagnózy vyvinuty chronické komplikace. Mezi obecné příznaky diabetu patří žízeň se zvýšeným příjmem tekutin a častým močením, což je způsobeno vysokou hladinou krevního cukru. Cukr s sebou strhává vodu do moči, a to vede k dehydrataci organismu se zvýšenou únavou a slabostí. Může se objevit neostré vidění, pocit mravenčení v různých částech těla, snížená chuť k jídlu, hubnutí. Vzhledem k tomu, že sekrece inzulinu nikdy neklesne až k nule, nejsou pro diabetes 2. typu typické komplikace, jako je akutní ketoacidóza, která je charakteristická pro diabetes 1. typu.

Často je cukrovka diagnostikována náhodně z krevních odběrů. Hlavním ukazatelem je stanovení hladiny cukru v krvi, takzvaná glykemie. K ověření diagnózy se někdy používá OGTT test (orální glukózový toleranční test), při němž je hodnocena glykemie po podání roztoku glukózy ústy.

Zdroj: Zvýšený cukr v krvi
Zveřejněno: 5.11.2018