Facebook Twitter Pinterest email tisk

Rivotril - jak pomoci člověku předávkovanému Rivotrilem

Jak pomoci člověku předávkovanému Rivotrilem

Je těžké určit hranici předávkování. Může k němu dojít během okamžiku, ale také postupně během několika hodin od aplikace látky. Pokud je ve vašem okolí někdo ve velkém opojení, je dobré na něj dávat pozor. Nezapomeňte jeho stav průběžně kontrolovat i po několik hodin. A buďte připraveni v případě potřeby zasáhnout!Postup

Zeptejte se daného jedince, kolik čeho užil a zda si pamatuje, kdy to bylo. Pokud neodpovídá, zvyšte hlas a mírně s ním zatřeste.

Pokud je při vědomí, snažte se ho postavit a chodit s ním. Pokud to nejde, položte ho na bok do takzvané zotavovací polohy a stále ho kontrolujte, abyste věděli, jak se jeho stav vyvíjí.

Pokud není při vědomí, začal modrat, nedýchá nebo dýchá velmi ztěžka, zjistěte, zda nemá něco v ústech (žvýkačku, zvratky a podobně). Pokud ano, ústa vyčistěte, pak ho položte na záda, zakloňte mu hlavu kvůli zprůchodnění dýchacích cest a začněte s umělým dýcháním (přibližně 12 vdechů za minutu). Smrt může přijít během několika minut. Vytrvejte, dokud nezačne sám dýchat. Až začne dýchat sám, pomozte mu do polohy, ve které se mu bude dýchat nejlépe (do zotavovací polohy). Poté přivolejte rychlou záchrannou službu (155 nebo 112). Dokud nepřijede sanitka, stále ho kontrolujte a v případě potřeby opět pomozte.

Zdroj: Rivotril
Zveřejněno: 20.12.2018